<address id="55v53"><nobr id="55v53"></nobr></address>

  <address id="55v53"></address>

  <form id="55v53"><nobr id="55v53"><th id="55v53"></th></nobr></form>

   <address id="55v53"></address>

         線上提交翻譯需求

        1. 00.00 HKD
        2. 0000-00-00
        3. 您現在的位置:博文首頁 > 英語翻譯 > 越南語翻譯

         越南語翻譯的品質

         博文翻譯公司提供優惠版翻譯跟地道版翻譯兩種。“優惠版”翻譯:確保翻譯後的文字語法正確且適當流暢,技術手冊之類的文檔一般要求此種品質的翻譯。“地道版”翻譯:要求翻譯後的文字既流暢又符合語言習慣,能夠完全融入目的語言的文化環境,讀者很難分辨出這樣的文字是從其他語言翻譯而來。廣告宣傳材料以及文學作品大多需要此種品需要此品質的翻譯?;对牡母木帉嶋H上並非直接的文字翻譯,而是基於原文的再創作,改編後的文字不一定與原文逐句對應,譯者可以根據其理解,改編翻譯後的文字應該是通順流暢的。我公司針對客戶需求提供“優惠版”與“地道版”兩種譯稿,請您下訂單時告知我們您所需版本。

          
          

         如何保證越南語翻譯的品質?

         博文翻譯公司對越南語翻譯人員和客戶進行科學化的管理體制,接到客戶翻譯定單後,根據定單性質,挑選專業對口的越南語翻譯人員進行越南語翻譯工作,翻譯專案完成之後進行專案品質檢查和匯總報告。另外,公司將定期對越南語翻譯人員開展專業術語和新的知識點的培訓工作,一方面提高翻譯人員的綜合素質,完善知識結構;另一方面我們還有獨特的品質跟蹤體系,提供品質跟蹤表確保各個過程中萬無一失。博文翻譯公司對翻譯流程有著嚴格的監控,以確保越南語翻譯品質過關。

         翻譯譯員推薦

         • 職員ID:14646

          戚老師

          9年越南語翻譯經驗,翻譯項目主要有:水電建設報告、某礦場地質報告、某鋼鐵廠合同、某鋼鐵廠建設項目。

         • 職員ID:15147

          黃老師

          20年翻譯經驗,200萬字,涉及幾乎所有領域,能夠熟練應用電腦、互聯網、翻譯軟體和網路資源。

         • 職員ID:10731

          林老師

          13年的翻譯時間,翻譯過近百萬的各種資料,僅2007年一年翻譯了近30萬字的技術材料。

         • 職員ID:14476

          鄧老師

          越南國家大學外語師範大學留學,越語專業基礎扎實,有一定的經貿、外貿翻譯經驗。

         翻譯資源

          • 越南語翻譯244
          • 高級越南語翻譯26
          • 空閒越南語翻譯109
          • 越南語證書翻譯26
          • 越南語合同翻譯24
          • 越南語法律翻譯24
          • 越南語電子翻譯22
          • 越南語金融翻譯14
          • 越南語機械翻譯12
          • 越南語說明書翻譯12
          • 博文現有譯員20089

         翻譯語言

          越南譯中(越南文譯中文) 越南文譯英(越南文譯英文) 中譯越南(中文譯越南文) 英譯越南(英文譯越南文)

         翻譯行業

          在以下這些行業中遇到的:電子越南語翻譯、通訊越南語翻譯、法律越南語翻譯、機械越南語翻譯、旅遊越南語翻譯、化工越南語翻譯、礦業越南語翻譯、建築越南語翻譯、生物越南語翻譯、醫學越南語翻譯、醫藥越南語翻譯、機械越南語翻譯、金融越南語翻譯、能源越南語翻譯、IT越南語翻譯、紡織越南語翻譯、印刷越南語翻譯、安防越南語翻譯、數碼越南語翻譯、服裝越南語翻譯、橡膠越南語翻譯、塑膠越南語翻譯、石油越南語翻譯、基金越南語翻譯、銀行越南語翻譯、保險越南語翻譯、體育越南語翻譯、文化越南語翻譯、建材越南語翻譯、物流越南語翻譯、運輸越南語翻譯、物理學越南語翻譯、市場行銷越南語翻譯、工程越南語翻譯、數學越南語翻譯、統計學越南語翻譯、宗教越南語翻譯、文學越南語翻譯、礦產越南語翻譯、冶金越南語翻譯、交通越南語翻譯、航空越南語翻譯、航太越南語翻譯、醫療越南語翻譯、印刷越南語翻譯、新聞越南語翻譯、商貿越南語翻譯、藝術越南語翻譯、環保越南語翻譯、材料越南語翻譯、國防越南語翻譯、地理越南語翻譯、農牧越南語翻譯、能源越南語翻譯等解決方案。

         翻譯樣本

          項目
          博文翻譯
           
          原文
          優惠版
          地道版
          樣文 This interface is divided into three parts, the left part is the mode of channel edit, and in the middle, there are the programs will be edit, the right hand is the program has been chosen to be edit.
          The steps to edit programs:
          1. choose one mode in the left;
          2. choose the program ;
          3. save change.
          When you want to operate all programs, you can select one program and press
          RED key, then, all the programs could be chosen.
          M?t khung này ???c tách thành 3 ph?n, ph?n bên trái là mô hình biên so?n kênh, còn ? gi?a, có các ch??ng trình c?n biên so?n, t?i phía tay ph?i là các ch??ng trình ?ã ???c ch?n ?? biên so?n.
          Các b??c làm ?? biên so?n ch??ng trình:
          1. Ch?n m?t mô hình t?i bên trái;
          2. Ch?n ch??ng trình;
          3. L?u gi? s? thay ??i.
          Khi b?n mu?n ?i?u khi?n t?t c? ch??ng trình, B?n có th? ch?n m?t ch??ng trình và b?m nút RED (??), sau ?ó, t?t c? ch??ng trình s? ???c ch?n. 
          Giao di?n này ???c chia làm 3 ph?n, ph?n bên trái là ch? ?? ch?nh s?a kênh, còn ? gi?a là các ch??ng trình c?n ch?nh s?a, bên ph?i là các ch??ng trình ?ã ???c ch?n ?? ch?nh s?a.
          Các b??c làm ?? ch?nh s?a ch??ng trình:
          1. ch?n m?t ch? ?? ? bên trái;
          2. ch?n ch??ng trình;
          3. l?u thay ??i.
          Khi b?n mu?n ch?y t?t c? các ch??ng trình, b?n có th? ch?n m?t ch??ng trình và b?m phím RED, sau ?ó b?n có th? ch?n t?t c? ch??ng trình. 

         博文翻譯資質優勢

          項目 博文翻譯 其它公司
          中國翻譯協會 N/A
          深圳翻譯協會 N/A
          優秀翻譯企業 N/A
          翻譯資源 20000人 N/A
          翻譯年限 12年 N/A
          客戶數量 近30000家客戶 N/A
          ISO品質管制標準 N/A
          翻譯標準 中國翻譯標準、美國翻譯標準、博文翻譯標準 N/A
          標準評分 博文自創A,B,C,D,E等級標準 N/A
          保密服務 N/A
          客戶滿意評價 公開 不公開

         翻譯流程

         翻譯客戶案例 更多>

         • MITSUBISHI
         • 中集集團
         • 和昌電業
         • 鴻邦電子
         • Walmart
         • 大陽集團
         • 九洲電器
         • EPSON
         • 康佳集團
         • 大族鐳射

         客戶評價 更多>

         培力集團:

         翻譯服務幾好的,果然好專業,非常滿意。

         西斯爾科技有限公司:

         博文的交稿速度特別快,一天3000字下午就交稿了,而且排版特別好,非常滿意!

         康佳集團:

         合作這麼多年以來,一直都能很及時的完成我們的翻譯任務,多國語言也比較豐富,品質很好,交稿也非常及時,服務態度也很好,能夠滿足我們的要求。有時週末我們有需要,也能非常盡心的為我們服務。

         博文翻譯報價

          項目 優惠版 地道版
          中 <-> 英 ¥0.6HKD/字 ¥1.2HKD/字
          中 <-> 日 ¥0.8HKD/字 ¥1.6HKD/字
          中 <-> 法 ¥0.8HKD/字 ¥1.6HKD/字
          中 <-> 西班牙 ¥0.7HKD/字 ¥1.4HKD/字
          中 <-> 葡萄牙 ¥0.7HKD/字 ¥1.4HKD/字
          中 <-> 韓 ¥0.7HKD/字 ¥1.4HKD/字
          中 <-> 德 ¥0.8HKD/字 ¥1.6HKD/字
          中 <-> 俄 ¥0.8HKD/字 ¥1.6HKD/字
          中 <-> 義大利 ¥0.7HKD/字 ¥1.4HKD/字
          中 <-> 荷蘭 ¥0.9HKD/字 ¥1.8HKD/字
          中 <-> 阿拉伯 ¥0.9HKD/字 ¥1.8HKD/字
          中 <-> 馬來 ¥0.9HKD/字 ¥1.8HKD/字
          中 <-> 印尼 ¥0.9HKD/字 ¥1.8HKD/字
          中 <-> 越南 ¥0.9HKD/字 ¥1.8HKD/字
          中 <-> 土耳其 ¥0.9HKD/字 ¥1.8HKD/字
          中 <-> 芬蘭 ¥0.9HKD/字 ¥1.8HKD/字
          中 <-> 丹麥 ¥0.9HKD/字 ¥1.8HKD/字
          中 <-> 瑞典 ¥0.9HKD/字 ¥1.8HKD/字

         翻譯相關問題 更多>

         • 請問翻譯字數是如何計算的?

          博文翻譯公司:翻譯字數的計算一般是以中文字元數為基準的。中文字元數是指漢字、阿拉伯字母、數位以及標點符號,但不包括空格。如果你有Word電子文檔,請直接在Word軟件中進行統計。

         • 請問你們是在用軟件進行翻譯嗎?

          博文翻譯公司:當然不是。對於你的擔憂我們理解。軟件翻譯遠遠沒有達到人能正常閱讀的翻譯水準,這點很明顯可以看出。公司的翻譯服務都是以翻譯人員的腦力勞動為基礎的專業人士翻譯。

         • 請問怎樣傳遞文檔?

          博文翻譯公司:可以通過線上落單、電子郵件、傳真、速遞影印本等文件傳遞給我們。

         • 如何能夠確定完成後的譯稿是正確的?

          博文翻譯公司:我們擁有一支高水準的翻譯專家隊伍,合理的翻譯運作流程、嚴格的品質控制體系、獨特的譯員審核標準以及完善的售後跟蹤服務是我們優質翻譯的保證。

         偷拍国产久久最新视频在线观看视频在线,国产一区二区制服丝袜久久,麻豆剧果冻传媒在线播放18,韩国小姐姐,亚洲国产有码制服丝袜美腿日韩,果冻传媒国产剧情免费观看,萝莉 国产,2015年国产网红单缸摩托车 国产哟哟萝莉QQ群| 外国女同性恋在树林里野战动态图| 中文字幕女女友| 新葡式娱乐在线视频国产| 女生和男生一起差差的视频| 国产美女网红AV| 国产手机伦理主播视频| 2014韩国梦想演唱会| 欧美范图片霸气图片| 日本唐代建筑| 女同性恋h什么意思| raw安布罗斯离开中文字幕| 午夜福利国产神马电影 迅雷下载| 国产手机69在线视频| 午夜100集在线观看| 国产剧情解谜游戏| 国产自拍情侣迅雷种子下载 迅雷下载 迅雷下载| 国产偷拍免费Av| 直播怕怕国产| 能去韩国吗| 9uu麻豆传媒映画| tv欧美| 日本肺癌| 女同性恋吻下身视频| 视频中文字幕日语配音怎么弄| 萌白酱在线播放器下载| 流氓医生和护士国产| 国产合集 国产另类合集| 国产自拍丝袜欧美日韩| 国产偷拍 亚洲在钱| 日本不卡一区视频国产| 嫩草影院天仙国产主播| 韩国鑫美| MD传媒麻豆有你在线| 国产原创视频网站| 女同性恋带着女儿生活| 尼克松中文字幕| 丝瓜视频在线精品观看视频| 99精这里只精品在线| 日本毛片午夜在线观看| 美国产房护士| http://www.islanddreamstanning.com http://www.wintipshk.com http://www.thepalmsatbocapointe.com http://www.ccmseminars.com http://www.ecanto.net http://www.lixinpinggu.com